Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Trochę historii | Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Słowo od Dyrektora Szkoły
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkól Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze jest fenomenem, gra już 50 lat a nadal zachowuje świeżość i pasję twórczą. Spotykają się w niej ludzie, którzy kochają muzykę i piękno. Największą wartością naszej Orkiestry jest to, że potrafi skupić młodzież z różnych środowisk, kształci ludzi wrażliwych, którzy w swoim dorosłym życiu potrafią pięknie patrzeć na świat. Nauczyciele przez 50 lat wykształcili wielu ludzi dostrzegających w codzienności harmonię świata . Wspaniałą rzeczą jest ciągłość tradycji wychowywanie i przekazywanie wymiaru duchowego swoim następcom. Dlatego też kreowanie świata muzycznego jest wartością stałą wobec zmieniającej się rzeczywistości.
Dziękuję wszystkim kapelmistrzom, instruktorom oraz młodzieży za codzienne rzeźbienie piękna oraz za możliwość przeżywania wspaniałych chwil dzięki muzyce.
Niech piękne dzieło muzycznego łączenia serc trwa nadal.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Ragiel

Krótki rys historyczny
Pierwszym dyrygentem został pan Władysław Błaszczuk, doświadczony wojskowy kapelmistrz, człowiek oddany pracy z młodzieżą. Z różnych szkół, placówek wychowanie pozaszkolnego pozyskano instrumenty i rozpoczęto próby. Do orkiestry werbowano wyłącznie uczniów Szkoły Rzemiosł Budowlanych (obecnie Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki). Pierwszego Maja 1965 ulicą Westerplatte maszerowało już 38 muzyków budowlanki, dumnie prowadząc swoją szkołę w pochodzie.
Pierwotnie zakładano, że powołana orkiestra będzie jednym z elementów bogatego już wówczas systemu wychowawczego realizowanego przez szkołę. Wychodzono z założenia, że proces wychowania muzycznego nie powinien pomijać nikogo, a szczególnie uczniów szkół zawodowych, gdzie obok nauki zawodu i rozwijania kultury pracy, uczeń powinien mieć szansę zdobywania umiejętności muzykowania i rozwijania wrażliwości estetycznej. Późniejsze sukcesy orkiestry znacznie rozszerzyły te plany. Orkiestra stałą się chlubną wizytówką szkoły i „oczkiem w głowie” dyrektora.
Rozwój orkiestry i jej sukcesy w następnych latach były i są zasługą kolejnych dyrygentów, instruktorów, dyrektorów szkoły, ich zastępców i pedagogów sprawujących opiekę organizacyjno – wychowawczą nad zespołem.

Młodzieżową Orkiestrą Dętą kierowali kolejno:

1964 – 1968 Władysław Błaszczyk
1968 – 1971 Stanisław Strzelczyk
1971 – 1976 Marian Sadło
1977 – 1978 Henryk Czaja
1978 – 1981 Władysław Kosch
1981 – 1998 Marian Sadło
od 1988 Janusz Zając

Pracę dyrygentów wspierali instruktorzy:

Wojciech Siudmak
Jan Szczypka
Ryszard Kurpisz
Mariusz Lesiecki
Marek Bechyne
Andrzej Tumiński
Piotr Meka
Eugeniusz Guzik
Jarosław Wnorowski
Krzysztof Purzycki

oraz pracujący dzisiaj:
Jerzy Szałata
Paweł Literski
Roman Beta

Opiekę organizacyjno – wychowawczą sprawowali:
1964 – 1968 Stanisław Wolak
1968 – 1985 Krystyna Szwer – Grzegrzółka
1985 – 1990 Ewa Dwornik
1990 – 2003 Marian Andrzejczak
od 2003 Dominik Rajchel
Agnieszka Mokras

Fanką, oddaną opiekunką orkiestry była wizytator KOiW pani Helena Wądołowska.
Lata 1964-1988
I.Lata 1964 – 1977 to okres organizacji zespołu, zdobywania instrumentów i strojów, doskonalenia indywidualnych umiejętności młodych muzyków i pierwszych znaczących sukcesów zespołowych.

II.Lata 1971 – 1976 to okres pierwsze świetności zespołu. Orkiestra odniosła wiele sukcesów w skali krajowej, w wyniku czego wytypowana została na międzynarodowy konkurs do Cheb w Czechosłowacji, skąd wróciła przywożąc główną nagrodę „ Złotą Trąbkę „. Trofeum to stało się symbolem sukcesu i wielkości orkiestry na wiele lat. W późniejszych trudnych latach, kiedy odzywały się głosy o pozbyciu się kłopotu i likwidacji orkiestry, nie było woli, a może i odwagi by zaprzepaścić sukces „Złotej Trąbki”. W okresie tym wytworzono swoiste oblicze zespołu, obyczaje w nim panujące, zasady współżycia jego członków. Profesjonalizm, pracowitość, osobowość przywódcy i młodzieńcza ekspresja dyrygenta pana M. Sadło, wsparta podobnymi cechami opiekunki pedagogicznej pani Krystyny Szwer – Grzegrzółki, doprowadziły do pełnej integracji zespołu, przyjaźni wewnętrznej i pionierskich jak na owe czasy , partnerskich stosunków wśród kadry i muzyków. Cechy te są pielęgnowane i utrwalane przez obecnego dyrygenta pana Janusza Zająca, wielkiego przyjaciela młodzieży, godnego następcy twórcy tych obyczajów.

III.Lata 1977 – 1981 to okres pewnej stagnacji i stopniowego obniżania poziomu muzycznego Orkiestry. Częste zmiany dyrygentów osłabiły efektywność pracy zespołu. Staraniem dyrekcji szkoły poprawie uległa baza szkoleniowa. Wyremontowano dużą salę z przeznaczeniem na próby całej Orkiestry oraz oddano kilka pomieszczeń z przeznaczeniem na ćwiczenia indywidualne.

IV.Lata 1981 – 1988 to okres powrotu pana Mariana Sadło i mozolna odbudowa poziomu artystycznego. Duża dyspozycyjność dyrygenta i jego pomocników jak: pań Krystyny Szwer, Ewy Dwornik oraz pana Bogdana Chanko pozwoliły na organizowanie obozów kondycyjnych, na których szybko rosła forma i umiejętności muzyków. Okres ten zaowocował wieloma świetnymi zwycięstwami przedstawionymi w dalszej części opracowania.
Lata 1988 do dzisiaj czyli czasy Janusza Zająca
Lata 1988 do chwili obecnej to okres dyrygentury pana Janusza Zająca. Młody profesjonalista, muzyk Filharmonii Zielonogórskiej, płynnie przejął zespół od starszego kolegi i już w roku następnym Orkiestra zdobyła główną nagrodę na XVII OFMOD „Inowrocław89”.

Dwa lata później I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Neerpelt (Belgia).
Ostatnia dekada XX wieku to czas wielkiej transformacji politycznej i ustrojowej kraju. Kryzys gospodarczy, upadek lub zubożenie wielu firm wspierających finansowo orkiestrę rzutowały brutalnie na warunki jej pracy.
Zaprzestano organizowania obozów kondycyjnych, ograniczono do minimum wyjazdy na konkursy, nie dokonywano wymiany zużytych instrumentów i zaprzestano ich remontów w zakładach profesjonalnych. W związku z tym dyrektorzy szkoły: p.Jerzy Cerajewski a później p.Krzysztof Springer i jego zastępczyni p. Mirosława Panek – Gara, uzyskali od władz miasta znaczącą dotację.Wystarczyła ona na zakup kilkunastu nowiutkich instrumentów firmy Yamaha oraz nowych mundurów. Uszyto je w barwach naszego miasta i w formie stylizowanych mundurów wojskowych z okresu patrona naszej szkoły. Jednocześnie kapelmistrz i instruktorzy wprowadzili innowację organizacyjno – szkoleniową. Do orkiestry zaczęto werbować również dzieci ze szkół podstawowych (często ośmiolatków). Uzdolnionych maluchów namawiano z powodzeniem do wstępowania do szkoły muzycznej. Uczniów szkoły muzycznej kuszono naszą Orkiestrą. Werbując Wielu z nich, wytworzono bardzo pożyteczne dla szkoły muzycznej jak i Orkiestry swoiste sprzężenie zwrotne, które trwa do dzisiaj. Był to modelowy przykład pracy organicznej, której wspaniałe efekty przyszły bardzo szybko.
W 2003 roku Orkiestra zdobyła drugi raz w swej historii główną nagrodę na najbardziej prestiżowym festiwalu w kraju Inowrocław 2003,w 2004 – II miejsce, w 2005 znowu I, a kapelmistrz p. Janusz Zając, po raz trzeci w historii Orkiestry był współtwórcą takiego zwycięstwa.
W podświadomości ciśnie się chęć złożenia podziękowania:
Twórcom – założycielom Orkiestry-za trafny pomysł. Dyrygentom, instruktorom za trud i osobiste wyrzeczenia, które poświecili młodzieży. Dyrektorom szkoły, ich zastępcom i nauczycielom za pomoc w prowadzeniu Orkiestry i zrozumienie, że „wszystkie dzieci są nasze” i że wszyscy wychowujemy. Rodzicom orkiestrantów za zrozumienie, zaufanie no i za tak wartościowe dzieci.
Wreszcie setkom młodych muzyków, którzy tworzyli historię Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki za ich trud i wytrwałość, za zaszczyty, których przysporzyli szkole, za zadowolenie, radość i dumę dostarczaną swoim rodzicom, a może nawet i za to, że w ogóle chciało im się coś chcieć.
Dziękujemy.

II. Ważniejsze wydarzenia z działalności Orkiestry.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Orkiestra występowała na uroczystościach różnej rangi na terenie szkoły, miasta i województwa. Były to między innymi pochody pierwszomajowe, uroczystości sportowe, festiwale orkiestr itp.
Szczególną aktywność przejawiała orkiestra w początkach lat siedemdziesiątych, kiedy pracy artystycznej z młodzieżą podjął się dyrygent Marian Sadło.
W okresie tym Orkiestra wielokrotnie koncertowała na terenie województwa i NRD. Zespół brał udział w wielu przeglądach i festiwalach jak : w Głogowie, Wolsztynie, Nowej Soli, Gubinie, Żarach, Kaliszu, Kielcach itp.
Koncerty te poparte mozolną pracą zaowocowały wspaniałym wzrostem poziomu artystycznego zespołu. W 1974 r. Orkiestra uczestniczyła w I Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 74” zdobywając tam główną nagrodę. W tym samym roku na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu otrzymała puchar dyrektora Wydziału Kultury w Inowrocławiu.
Sukces ten zapoczątkował istną „eksplozję” ważnych występów i zwycięstw.

1985 rok

I miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Harcerskich Orkiestr Dętych w Poznaniu,
II miejsce w turnieju o „Puchar Winobraniowy” (rok później I miejsce w tym turnieju)
Jako laureat wielu konkursów Orkiestra wzięła udział w I Ogólnopolskim Konkursie Laureatów „Gryfiada 85” w Szczecinie.

1986 rok

Udział w wielkiej manifestacji pokojowej zorganizowanej w Szczecinie w ramach „ Dni Przyjaźni Polski i NRD” (jako jedna z czterech orkiestr zaproszonych z Polski)

1989 rok
Orkiestra otrzymała główną nagrodę w XVII OFMOD w Inowrocławiu,
- Puchar Miasta Inowrocławia, a dyrygent i kapelmistrz Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Uczestniczyła w Bydgoskich Imprezach Muzycznych. 1990 rok - MOD brała udział w II Zlocie Młodzieżowych Orkiestr Dętych Kraków 90" oraz w Festiwalu Europejskich Orkiestr " Młodzieżowych "Eurochestries 90" w Świeradowie Zdroju.

1991 rok
W uznaniu wysokiego poziomu artystycznego orkiestra otrzymała zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Neerpelt (Belgia), zdobywając tam I miejsce wśród wielu orkiestr młodzieżowych.

1993 rok

Na XXI OFMOD w Inowrocławiu orkiestra zajęła II miejsce.

1994 rok

MOD uczestniczyła w XXII OFMOD w Inowrocławiu, zdobyła
III miejsce oraz wyróżnienie dla Konrada Grzegrzółki
najlepszego solisty Festiwalu. Koncertowaliśmy na "Letnim Festiwalu Muzycznym" we Frankfurcie nad Odrą, podczas zawodów żużlowych w Zielonej Górze, na festynie Radia Zachód, na imprezach w Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego w Drzonkowie itp. W tych trudnych latach okresu transformacji ustrojowej naszego państwa orkiestra nie ograniczyła swojej aktywności.

1995 rok

W ramach Międzynarodowych Spotkań Młodych muzyków, odbył się wspólny koncert orkiestr dętych:
Orkiestry College Saint Michael z Fribourga (Szwajcaria),
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZSB w Zielonej Górze,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZSE w Nowej Soli,
Orkiestry Dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Henryka Wieniawskiego i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żaganiu.

1996 rok

Orkiestra koncertowała na XVIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki w ramach części artystycznej - owacje na stojąco.
17 maja odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji minionych 30 lat działalności orkiestry.
Orkiestra uczestniczyła w XXIV OFMOD w Inowrocławiu zajmując tam III miejsce. Był to wyjątkowy Festiwal, gdyż zamykał on obchody 30-lecia orkiestry.

1997 rok

Jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, orkiestra uczciła uroczystym koncertem w zielonogórskiej Palmiarni (27.11.1997 r. ).

1998 rok

Orkiestra zagrała specjalny koncert z okazji otwarcia II Zachodnich Targów Turystyki i Rekreacji "ZATUR" w Zielonej Górze. Na I Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Janiszewskiego w Zbąszyniu.
W kwietniu orkiestra przebywała na obozie szkoleniowym w Przytoku i koncertowała w tamtejszym Pałacu. Orkiestra wzięła również udział w promocji i powołaniu województwa lubuskiego, wyjeżdżając do Warszawy. Grając i maszerując na ulicach Stolicy manifestowała swoje szczególne zaangażowanie w utworzeniu Województwa Lubuskiego. Województwo zostało utworzone.
Na I Wojewódzkim spotkaniu Orkiestr Dętych (Sulechów 98) orkiestra zdobyła nagrodę publiczności. Uświetniała również swoimi koncertami: V Targi Rolnicze AGRO TARG 98, Winobranie 98 - koncert promenad owy.

1999 rok

orkiestra dalej gra na: Rajdzie Samochodowym zorganizowanym przez zielonogórski Polmozbyt, Bachanaliach 99, III Zachodnich Targach Turystyki i Rekreacji ZATUR 99 w Drzonkowie, koncercie dla emerytowanych członków straży pożarnej, Dożynkach Gminnych w Jarogniewicach, Pożegnaniu Lata w Ochli pod Zieloną Górą, w Dniach Otwartych Drzwi Lume1999, Mistrzostwach Polski Jujitsu w Zielonej Górze, itp.

2000 rok

na początku roku orkiestra pożegnała zmarłego nagle dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze mgr inż. Jerzego Cerajewskiego, który pracował w "budowlance" od 1962 roku. Był człowiekiem wyjątkowym, o dobrym sercu, życzliwym dla uczniów, bardzo pracowitym. Szkołą kierował od 1988 roku. W dużej mierze to Jemu orkiestra zawdzięcza swoje przetrwanie w trudnych czasach transferu gospodarczego kraju. Cześć Jego Pamięci!
Rok ten to obchody 35-lecia działalności orkiestry. Dzięki zaradności nowego dyrektora "budowlanki" Krzysztofa Springera i jego zastępcy Mirosławy Panek-Gara uzyskano od władz miasta znaczącą dotację dla orkiestry, co pozwoliło wyposażyć ją w nowe mundury.
Utworzono grupę 16 marżonetek, wzbogacając tym atrakcyjność i widowiskowość orkiestry. W nowych mundurach po raz pierwszy orkiestra wystąpiła na XXVIII OFMOD w Inowrocławiu, zdobywając dyplom i puchar za właściwy dobór repertuaru i kulturę brzmienia. Orkiestra koncertuje na: imprezach charytatywnych "Piknik Serc" zorganizowany dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, koncercie promenadowym "Budujemy Międzynarodowe Centrum Muzyczne Wschód-Zachód", festynie zorganizowanym przez Gazetę Lubuską, festynie ZEFAM-u "Pożegnanie Jesieni" w Brodach koło Lubska. Prowadzi korowód winobraniowy, maszeruje z "Amazonkami". Bierze udział w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych w Sulęcinie zajmując II miejsce.
W grudniu przypadły obchody 35-lecia pracy artystycznej orkiestry, wydano publikację " 35 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZSB w Zielonej Górze". Obchody zakończono uroczystym koncertem.

2001 rok

Orkiestra rozpoczęła Koncertem Noworocznym zorganizowanym przez Filharmonię Zielonogórska. W tym roku miłym upominkiem dla orkiestry okazała się dotacja w wys. 100 000 zł. od Zarządu Miasta, za którą zakupiono nowe instrumenty muzyczne.
Wyposażona w nowe mundury i instrumenty Orkiestra spróbowała swych sił w 49 Europejskim Festiwalu Muzycznym Młodzieży w Neevpelt (Belgia). Ambitny program przygotowany przez dyrygenta kazał jurorom festiwalu zakwalifikować nasz zespół do najwyższej kategorii tzw. Koncertowej. Mimo tak wysokiej poprzeczki i faktu, że w festiwalu uczestniczyło 18 orkiestr, nasz zespół zajął II miejsce.
W czerwcu orkiestra zdobyła III miejsce – Brązowy Helikon na XXIX OFMOD w Inowrocławiu.
Orkiestra koncertuje też na różnych imprezach i uroczystościach: gminne uroczystości "Koniec Lata" w Raculi k. Zielonej Góry, otwarciu XVI Turnieju Strzeleckiego, koncercie dobroczynnym w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, w Koncercie Mikołajkowym w zielonogórskiej Palmiarni, koncercie kolęd w świetlicy ZSB w Zielonej Górze, zaślubinach saksofonistki Anity Łukowskiej (Ratajczak) - od l2- lat w orkiestrze.

2002 rok

W tym roku orkiestra brała udział w wielu uroczystościach komercyjnych i koncertowała: w Berlinie na Międzynarodowych Targach Turystycznych (2 koncerty), na "Wielkim Grilowaniu" z udziałem Macieja Kuronia i Rudiego Szuberta, na otwarciu Hali Akrobatyki Sportowej MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w Zielonej Górze, na Festynie Lotniczym w 50-te Urodziny Gazety Lubuskiej, Rajdzie Rowerowym Młodych Rolników, festynie gminnym w Świdnicy k. Zielonej Góry, Klubie Abstynenta "Krakus", XII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji, w Dni Zielonej Góry na scenie obok zielonogórskiego ratusza (Winobranie 2002), na specjalnym koncercie poświęconym pamięci p. Baranowskiej (matki najmłodszego orkiestranta) w kościele p.w. św. Józefa w Zielonej Górze, uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, na jubileuszu MOD przy ZSE w Nowej Soli.

2003 rok

ten rok orkiestra rozpoczęła wyjątkowym Koncertem Karnawałowym {14.01 2003 r.) pierwszym takim koncertem w historii orkiestry. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze w ramach obchodów Dni Europejskich zorganizował "Dzień Hiszpański" w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie orkiestra zagrała hiszpańskie i latynowskie rytmy. W dalszymciągu orkiestra uświetniała koncertami różne uroczystości , festyny, imprezy okolicznościowe np. Festyn Policji, II Rajd Młodych Rolników w Kalsku, "Na Rowerach do Brukseli", Spartakiadę Pracowników ZUS w Drzonkowie, Dzień Straży Pożarnej, dożynki gminne w Zielonej Górze, Piknik Jazzowy w Głogowie itp. Muzycy orkiestry w dniach 30.05 - 1.06 przebywali na obozie szkoleniowym w Niesulicach nad jeziorem, kończąc go Koncertem Promenadowym. Tegoroczny udział orkiestry w XXXI OFMOD w Inowrocławiu zakończył się ogromnym sukcesem dla orkiestry. Otrzymała ona Złoty Helikon - I miejsce, 5 tysięcy złotych, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego, indywidualne wyróżnienie dla perkusisty Jarosława Drabiuka, dyplom uznania za wybitną pracę społeczną w amatorskim ruchu muzycznym z Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych.
W październiku orkiestra wyjeżdżała do Jankóping (Szwecja) na Prezentacje Kulturalne Województwa Lubuskiego, gdzie koncertując promowała dorobek kulturalny i artystyczny województwa.

2004 rok

To Rok Jubileuszowy - orkiestra obchodzi 40 lat istnienia.
Koncertem Karnawałowym (18.01) jednym z czterech koncertów na 40-lecie, orkiestra zainaugurowała obchody tak prestiżowej rocznicy. Z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1.05) orkiestra zagrała drugi koncert z programu czterech koncertów na 40-lecie
( Koncert Muzyki Sakralnej) w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela. Orkiestra otrzymała Certyfikat Reprezentanta Kraju na Koncercie Polskim podczas Święta Regionu z okazji Rozszerzenia Unii Europejskiej Słubice - Frankfurt n/O.
Zespół nasz brał też udział w różnych uroczystościach i imprezach kulturalnych np.: Festiwalu "Tańczące Eurydyki" (koncercie galowym w zielonogórskim amfiteatrze), na targach we Frankfurcie n/O itp.
Na XXXII OFMOD w Inowrocławiu zdobyła Srebrny Helikon - II miejsce wśród 13 orkiestr biorących udział w Festiwalu i dyplom za najlepsze wykonanie kompozycji Edwarda Maja.
W ramach obchodu swojego Jubileuszu orkiestra zagrała w III kwartale koncert promenadowy w Zielonej Górze i w IV kwartale - koncert galowy - " 40 lat minęło”.

2005 rok
W lutym tego roku orkiestra dokonała nagrania pierwszej w historii płyty kompaktowej, która ukazała się pod koniec czerwca. Daje wiele koncertów w Zielonej Górze jak i w regionie – Nowa Sól, Żary, Przylep. Uczestniczy VII Wersalu Podlaskim w Białymstoku, w Warsztatach Orkiestr Dętych w Żarach, Mistrzostwach Niemiec Fanfaronada w Cottbus, oraz w XXXIII OFMOD w Inowrocławiu. Wyjazd na ten festiwal kończy się wielkim sukcesem . Orkiestra po raz trzeci zdobywa najwyższe trofeum – Złoty Helikon oraz kilka wyróżnień.
W listopadzie w Filharmonii Zielonogórskiej wraz ze Studiem Piosenki ERATO Zielonogórskiego Ośrodka Kultury daje koncert pod tytułem HITY BEZ ZADĘCIA.

2006 rok

Rozpoczyna się wręczeniem Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona Góra.
Na XXXIV OFMOD w Inowrocławiu orkiestra po raz kolejny zdobyła najwyższe nagrodę "Złoty Helikon" dla najlepszego zespołu oraz wyróżnienia: za najlepsze wykonanie programu estradowego, za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego i dla najlepszej solistki- oboistki Małgorzaty Suchowiejko.
Orkiestra dała wiele koncertów w regionie. Do najważniejszych w 2006 roku można zaliczyc;
Koncert z okazji "Lubuskich Dni Żywności", Koncert z okazji IV Dni Niemieckich w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, Koncert w Konkatedrze z okazji Konkursu " Młodzież w nauce Jana Pawła II" oraz koncert z okazji odsłonięcia pomnika pamięci Polaków pomordowanych na Kresach II Rzeczpospolitej.

2007 rok

- Koncert charytatywny dla Stowarzyszenia Społecznego"Kreator"
- Udział w XXXV Jubileuszowym OFMOD w Inowrocławiu
- Koncert na Stadionie w Cottbus na Fanfaronadzie
- Koncert w Auli UZ na v Dniach Niemieckich
- Koncerty we Francji
- I miejcse na 12 Międzynarodowym Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu Zdroju - nagroda głównw instrument muzyczny - puzon

2008 rok
- Nagranie drugiej płyty z Chórem Towarzystwa Śpiewaczego "Cantemus Domino" - Peregrynacja
- Koncert w Aulii UZ podczas którego Prezydent Miasta Zielona Góra przekazał profesjonalny instrument muzyczny - róg

- II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Malgrat de Maar w Hiszpanii

2009 rok

- Koncert w Amfiteatrze na prezentacji zawodników Falubazu
- Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych " Muzyczne Kontrasty" w Wolsztynie
- Koncery w Niemczech w Soltau
- Koncert w Filharmonii Zielonogórskiej z okazji 45- lecia orkiestry

2010 rok

- Nagranie trzeciej płyty Concerto d'amore
- Koncert w Gubinie na "Wiośnie nad Nysą"
- Koncert w Drzonowie na Europejskiej Nocy Muzeów
- Koncert w Przylepie

2011 rok

- Koncert w Zittau - Niemcy
- Koncert z Zajączkiem w Filharmonii Zielonogórskiej
- Główna Nagroda w konkursie marszowym - tytuł laureata, statuetka oraz nagroda pieniężna na V Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych Alte Kameraden W Gorzowie Wielkopolskim

2012 rok

- Nagranie w Palmiarni dla telewizji TTV
- Koncert w Auli UZ
- Koncert w Bobrowicach

2013 rok

- Koncert na Zamku w Raciborzu dla Ambasady Niemieckiej
- Koncert w Drzonowie na Europejskiej Nocy Muzeów
- Koncert na Wojewódzkiej i Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego
- Koncert w Zaborze

2014 rok

- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szmajdzińskiego w Olszynie
- Koncert w FZ
- Koncert w Gubinie na XIX Wojewódzkim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła …”
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

Ten sympatyczny slogan przywołuje miłe skojarzenia, ale często też wzbudza dyskretny uśmiech w kącikach ust.
Czy to jest tylko slogan?
Jaka to siła przyciągała do nasze orkiestry całe rodziny? Jak np.:
-Rysiek, Zygmunt i Ania Kurpiszowie (lata 80 i 90);
-Bolek, Roman, Andrzej Kulczyccy z Kożuchowa (lata 90);
-Jerzy, Iza Góreccy; Jarek, Andrzej Demajowie;
-Ewelina, Aleksandra i Anna Halamus
-Andrzej, Arkadiusz Smykowscy, Mariusz, Zbigniew Hawrot;
-Aleksandra, Przemysław, Michał i Kuba Jarowiczowie z Krępy. Ta czwórka ciągle gra.
Jaka siła trzyma w Orkiestrze od 1990 roku Jarosława Wnorowskiego? Nadal grającego członka orkiestry, a jednocześnie jej wieloletniego instruktora, konferansjera, „rzecznika prasowego”, organizatora imprez itp. itd.
Jaka siła wiąże już ponad 20 lat z Orkiestrą Angelikę Kopkę, która (mieszkając we Wrocławiu) czynnie uczestniczy w ważniejszych imprezach grając na saksofonie. Angelika też sponsoruje swoją orkiestrę projektując plakaty, zaproszenia i publikacje.
Co związało na prawie 30 lat z zespołem Konrada Grzegrzółkę? Konrad zaczynał na Botanicznej w czasie jubileuszu 20-lecia wystukując rytm na blaszanym bębenku, by w 1994 roku na XXII OFMOD w Inowrocławiu otrzymać wyróżnienie dla najlepszego solisty festiwalu (Konrad grał wtedy na ksylofonie). Specjalnie dla niego został zaaranżowany utwór „Szalony perkusista”. Utworem tym przez kilka lat cieszył słuchaczy i wzbudzał ich podziw perfekcją wykonania partii solowych.
Jaka wreszcie siła zdołała zespolić na 25 lat z orkiestrą Anitę Ratajczak, absolwentkę naszego technikum, a następnie Politechniki Zielonogórskiej. Anita gra 25 lat, chodzi na próby i w sobie tylko znany sposób łączy te czynności z pracą i obowiązkami zawodowymi.
Pytań tych ciśnie się wciąż więcej i więcej i zda się, nie zbliżają one do wyjaśnienia fenomenu orkiestry dętej.
Powtórzę może zdanie wypowiedziane w podsumowaniu dorobku 35-lecia Orkiestry. Te same słowa, ale z perspektywy czasu jeszcze bardziej aktualne, bardziej sugestywne. Może właśnie w nich tkwi tajemnicza siła i fenomen orkiestry.

Złote słowa:
„ Tu czas płynie inaczej, niosąc takie wartości jak piękno, dobro, uczucie. Tu ważny jest Człowiek i Jego Muzyka. Ona zbliża ludzi, pokonuje bariery, dociera do Istoty. Niech trwa!”