Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Kontakt | Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Dane kontaktowe

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
działająca przy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
"Budowlanka" im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
tel. 68 451 39 51

Kapelmistrz
Roman Beta
tel.+48 608 818 832